ÖNSÖZ
Günümüzde ileri görüntüleme yöntemleri ve klinik araştırmalar sonucu bir çok hastalık ve sendromlarla birlikte eşlik eden omurga deformitelerinin saptanması ve anlaşılması daha kolay mümkün olabilmektedir. Ancak az karşılaşılan ve özellikle sendromlar ile birlikte eşlik eden omurga deformiteleri hakkında literatür bilgisi ve
klinik deneyim halen kısıtlı bulunmaktadır.
Omurga hastalıkları ve cerrahisi ile uğraşan hekimlerin bile nadir olarak karşılaştığı sendromlar ile ilişkili omurga deformiteleri konusunda daha kapsamlı kaynaklara gereksinim vardır. Bundan yola çıkarak 2015 yılında Türk Omurga Derneği başkanı sayın Prof. Dr. Teoman BENLİ önderliğinde “OMURGAYI TUTAN SENDROMLAR” başlığı altında günlük pratiğimizde oldukça nadir karşılaşılan bu rahatsızlıkları kapsayan, ilgilenen her branştan hekime yol göstermeyi amaçlayan bir kitap hazırlığına karar verildi.
Özellikle deneyimli hocalarımızın yanı sıra omurga cerrahisine gönül vermiş genç meslektaşlarımızın konuya ilgisini arttırmak ve yaygın katılımını sağlamak amaçlandı. Başlıca 7 bölüm ve toplam 42 başlık altında nadir karşılaşılan sendromlar ile ilişkili omurga deformiteleri incelendi.
Detaylı ve güncel literatür bilgisi yanında kendi olgularımızı içeren deneyimler ve olgu şekillerinin kullanılması hedeflendi. İlk olarak hazırladığımız bu kitabımızın bazı eksikleri olabilir, ancak ilerleyen zaman içinde omurga tutulumu ile giden sendromlarla ilgili daha fazla deneyim ve güncel bilginin sonraki baskılarda eklenerek kitabımızın zenginleştirilmesinin mümkün olacağına inanıyoruz.
Siz değerli okuyucularımızın eleştiri ve önerilerinin daha sonraki baskılarda bizlere yol gösterici olacağını umuyoruz. Konu ile ilgilenen tüm meslektaşlarımıza faydalı olmasını ümit ettiğimiz bu kitabın oluşturulması ve sonuçlandırılmasında emeği geçen başta editör ekibi olarak sayın TOD başkanı Prof. Dr. İ.Teoman BENLİ
ve Doç. Dr. Fatih DİKİCİ'ye, tüm TOD yönetim kurulu üyelerine, ismini burada zikremediğim herkese emekleri için teşekkürlerimi sunarım. .
Dr. Mehmet Bülent BALİOĞLU
Editör

Omurgayı Tutan Sendromlar

100,00₺Fiyat
  • Dr. Mehmet Bülent BALİOĞLU Dr. İ. Teoman BENLİ Dr. Fatih DİKİCİ