Peter S. Hersh,

Gökhan GÜRELİK

Oftalmolojide Cerrahi Uygulamalar

Oftalmolojide en ileri cerrahi teknikleri öğrenme kılavuzu

Dünyanın en tanınan göz cerrahlarının katkılarıyla hazırlanan "Oftalmolojide Cerrahi Uygulamaların bu yeni baskısı göz hekimlerine göz cerrahisi ve lazer prosedürleri için adım adım yol gösteren bir kaynak olacaktır.

Göz cerrahisinin temel ilkelerinin anlatımı ile başlayan kitapta cerrahi uygulamalar; katarakt, kornea hastalıkları, refraktif cerrahi, göz travmaları, glokom, pediatrik oftalmoloji ve şaşılık, oküloplasti ve vitreoretinal hastalıklar başlıkları altında ayrı bölümlerde incelenmiştir.

Kitap her bölümde yer alan ameliyat endikasyonları, ameliyat öncesi hazırlık dönemi, ameliyat sırasın da kullanılacak cerrahi aletler, cerrahi prosedürleri, ameliyat sonrası bakım ve komplikasyonlarla ilgili kısa ve öz açıklamalarıyla, klinisyene bir kılavuz kaynak olmaktadır.

Bu baskıda öne çıkanlar:

•    Takibi kolay, hızlı tekrar sağlayan kısa ve öz açıklamalar

•    Her bir cerrahi basamağı ayrıntılarıyla gösteren, çizimlerden oluşan yaklaşık 600 şekil "Oftalmolojide Cerrahi Uygulamaların bu baskısı kısa ve özlü sunumu ile cerrahi bilgi ve becerilerini tazelemek isteyen tecrübeli göz hekimleri için kolayca ulaşılabilen pratik bir kaynaktır. Kitap tıp fakültesi öğrencileri, asistan doktorlar, yandal uzmanlarının yanısıra en ileri cerrahi teknikler hakkında bilgi sahibi olarak kendini geliştirmek isteyen teknisyen ve hemşireler için de vazgeçilmez bir kaynak olacaktır.

KİTABIN İÇİNDEKİLER

Kornea

15    Penetran Keratoplasti ............................................89

16    Kombine Penetran Keratoplasti/Ekstrakapsüler Katarakt Ekstraksiyonu/Arka Kamara Lensi..................................................97

17    Pterjium Eksizyonu.............................................104

18    Konjonktiva Flebi..............................................109

19    Yüzeysel Keratektomi/ Fototerapötik Keratektomi .....................112

20    Lameller Keratoplasti ...........................................115

21    Doku Yapıştırıcısı Uygulamaları ...................................119

Bölüm 4 Refraktif Cerrahi

22    Laser Insitu Keratomileusis (LASIK) ...............................123

23    Fotorefraktif Keratektomi (FRK) / Laser Epiteliyal Insitu Keratomileusis (LASEK) ....................................................126

24    Konduktif (İletken) Keratoplasti ...................................129

25    Kornea İçi Halka Segmentleri (INTACS) ............................131

Bölüm 5 Göz Travması

26    Korneadan Yabancı Cisim Çıkartılması..............................137

27    Hifema Boşaltılması............................................139

28    Korneoskleral Kesiler ve Parçalanmış Glob Tamiri.....................142

29    İris Travma Tamiri ve İris Sütür Teknikleri ...........................149

Bölüm 6 Glokom

30    Glokom Filtrasyon Cerrahileri.....................................155

31    Periferal İridektomi.............................................172

32    Siklodestrüktif Prosedürler .......................................175

33    Glokom Laser Prosedürleri.......................................180

34    Koroidal Drenaj ...............................................188

Bölüm 7 Pediatri ve Şaşılık

35    Sondalama ve İrrigasyon.........................................193

36    Zorlu Düksiyon Testi ...........................................195

37    Horizontal Rektus Geriletmesi ....................................197

38    Horizontal Rektus Rezeksiyonu ...................................204

39    Alt Oblik Geriletme/ Anterior Transpozisyon .........................211

40    Ayarlanabilir Sütür Tekniği ile Rektus Geriletme Cerrahisi...............216

41    Posterior Fiksasyon (Faden) Sütürü.................................222

42    “A” ve “V” Patem için Horizontal Kasların Yukarı ve Aşağı Transpozisyonu................................................224

43    Pediatrik Katarakt Ekstraksiyonu ..................................226

44    Goniyotomi ve Trabekülotomi.....................................231

Bölüm 8 Öküloplasti

45    Şalazyon İnsizyonu ve Drenajı ....................................243

46    Göz Kapağı Laserasyonları / Defektleri / Biyopsileri....................245

47    Temporal Arter Biyopsisi ........................................250

48    Lateral Tarsorafi...............................................252

49    Altın Ağırlık Yerleştirilmesi ......................................254

50    Ektropiyon Tamiri..............................................256

51    Entropiyon Tamiri..............................................265

52    Blefaroplasti..................................................271

53    Laserle Cilt Yenileme ...........................................276

54    Pitozis Onarımı................................................278

55    Endoskopik Alın ve Kaş Kaldırma .................................294

56    Dakriosistorinostomi............................................298

57    Punktoplasti ..................................................302

58    Eviserasyon, Enükleasyon ve Ekzenterasyona Giriş ....................304

59    Enükleasyon..................................................305

60    Eviserasyon...................................................309

61    Orbital Ekzanterasyon...........................................302

62    Botox (Botulinum Toksin, Tip A) Kemodenervasyon ...................315

Bölüm 9 Vitreoretinal

63    Arka Segment Vitrektomi........................................319

64    Retina Dekolmanı Onarımı.......................................335

65    Retinal Kriyoterapi.............................................346

66    Pars Plana Lensektomi ..........................................349

67    Retina Laser Uygulamaları .......................................355

68    Koroid Neovaskülarizasyonunda İntravitreal Antivasküler Endotelial Büyüme Faktörü Enjeksiyonu............................................373

Oftalmolojide Cerrahi Uygulamalar

200,00₺Fiyat
  • 9789757175988