Nöroşirürji Teknikleri Atlası: Beyin, beynin hastalık ve bozukluklarının yönetiminde tüm nöroşirurjikal yaklaşımları içermektedir.

Kitabın her ana bölümü ilk olarak okuyucuya beynin durumunu ve altta yatan hastalığı tam olarak anlamasına yardımcı olan kısa bir patoloji ve etyoloji tartışma kısmıyla başlar. Daha sonra adım adım cerrahi teknik tanımlamalarını, açık olarak endikasyon ve kontraendikasyon durumlarını, amaçlarını, anestezi ve postoperatif bakımlarını açıklar. Tekniklerin sık görülen komplikasyonlarını da vurgular. 900 den fazla örnek ile yazı içerisinde tanımlanmış cerrahi işlemlerin hızlı bir şekilde anlaşılmasın 
yardımcı olur.

Bu kitabın anahtar özellikleri:

• Cerrahi öncesi hazırlık incelemesi için referans olarak ideal bir kaynak
• Anevrizmalar, arteriovenöz malformasyonlar, tıkayıcı ve kanamalı vasküler hastalıklar, tümörler, lezyonlar, ağrı bozuklukları, travma, enfeksiyonlar ve daha bir çok konuda cerrahi tedavide net açıklamalar
• Hastalıkların patoloji, etyoloji ve ayırıcı tanısının ayrıntılı tartışması
• En iyi cerrahi yönetim şartlarını sağlayacak şekilde her bir tekniğin endikasyonları, kontrendikasyonları, avantaj ve dezavantajlarının özlü ana hatları
• Anahtar kavramları gösteren 900’den fazla örnek, 684 tam renkli içerik
• Stereotaktik ve minimal invaziv cerrahide son teknikler ile ilgili bölümler

Nöroşirürji Teknikleri Atlasının Omurga ve Periferik Sinirler konulu ikinci kitabı tüm nöroşirurjiyenler
için başlıca referans kitabıdır ve beyin cerrahisinde cerrahi tekniklerin güncel bilgilerinin araştırılması
için kullanılan kılavuz bir kaynaktır.

Laligam N. Sekhar, M.D., F.A.C.S., profesördür ve Washington Üniversitesi Nöroşirurji
Departmanında başkan yardımcısıdır. Aynı zamanda Washington’da Seattle’daki Harborview Tıp
Merkezinin kafa tabanı cerrahisi direktör yardımcısı ve serebrovasküler cerrahi direktörüdür.

Richard G. Fessler, M.D., Ph. D., John Harper Seeley profesörüdür ve Chicago Hastaneleri
Üniversitesi, Chicago, Illinois, cerrahi departmanının nöroşirurji bölümünün direktörüdür.

Nöroşirürji Teknikleri Atlası Beyin

150,00₺Fiyat
  • LALİGAM N.SEKHAR