16. yüzyıl Fransız berber-cerrahı Ambroise Pare’ cerrahın beş görevini şu şekilde sıralamıştır:
Gereksiz olanı çıkarmak,
Yerinden edilenleri yeniden yerine yerleştirmek,
Birleştirilmiş olanları ayırmak
Ayrılmış olanları birleştirmek ve
Doğal eksiklikleri tedarik etmek.
Benim en çok aşina olduğum oftalmoloji bölümü olan okulop- lastik ve orbita cerrahisi, bu kategorilerin tümünü kapsar. Örneğin, blefaroplasti görme alanını kısıtlayan veya estetik sorunlara yol açabilen fazla deri, kas ve yağ dokusunu çıkartır. Orbita taban kırıkları sıklıkla kendi yerlerine yeniden yerleştirilmeleri gereken yumuşak dokularda yer değişimine yol açar. Travma ya da enflamasyon sonucu nedbeleşme sırasında bazı “şeyler” birleşe- bilir ve onları ayırıp normal fonksiyonun sağlanması için ameliyat gerekebilir. Kanalikül kesileri veya levator aponevrozunun ayrışması gibi ayrılmış yapıların birleştirilmesi daha basit girişimler arasındadır. “Doğal eksiklikler” derken, Pare’ herhalde konjenital anomalileri düşünüyordu ki oftalmolojinin alt dallarının her birinde çok sayıda örnekleri vardır.
Başka bir cerrahi atlasa gerçekten gerek var mı? Evet! Teknikler sürekli gelişmekte ve hem yeni yetişmiş cerrahlar hem de de¬neyimli hekimler berrak açıklamalardan yarar sağlamaktadır. Hastalar genellikle cerrahın “elinin iyi olup olmadığını” merak etseler de, daha önemli olan cerrahın doğru soruları sorması, sonuçları objektif ve dürüst olarak değerlendirmesi ve kendini geliştirmek için çaba sarf etmesidir. William J. Mayo’nun dediği gibi, “Cerrahi, el becerisinden ziyade daha çok bir zihinsel kavrama konusudur.” Wisconsin Üniversitesi’ndeki değerli öğretim üyelerinin başka bir harika ürünü olan “Göz Cerrahisindeki İşlemlerin Klinik Atlası” göz cerrahisi öğrencilerinin becerilerini, hizmet ettiğimiz hastaların yararına olarak, arttırmalarına takdir edilecek bir şekilde yardımcı olmaktadır.
Dr George B. Bartley
Başkan, Yönetim Kurulu
Mayo Clinic
Jacksonville, Florida


İÇİNDEKİLER
İthaf 
Önsöz v
Giriş vii
Çeviri Önsözü ix
Bölüm Editörleri..... xi
Katkıda Bulunanlar xiii
Çevirmenler. xxi


Bölüm 1 Katarakt, Refraktif ve İlgili Ön Segment Cerrahisi 
Konjonktiva Cerrahisi 
Tektonik İşlemler 
Excimer Laser Fototerapötik Keratektomi: İlkeler, Teknikler ve Sonuçlar 
Kornea ve Sklera Kesileri 
Tekrarlayan Kornea Erozyonlarının Tedavisi 
Başka Ön Segment Yaralanması Olan Travmatik Katarakt 
Refraktif Cerrahi: İnsizyonel Radyal Keratotomi 
Astigmatik Keratotomi 
Miyopik Fotorefraktif Keratektomi Tekniği 
Lameller Keratoplasti ve Laser in Sitıı Keratomileusis 
Katarakt Cerrahisinde Anestezi 
İntrakapsüler Katarakt Cerrahisi 
Ekstrakapsüler Katarakt Cerrahisi 
Fakoemulsifikasyonla Katarakt Cerrahisinin İlkeleri ve Teknikleri 
Çocuklarda Katarakt Cerrahisi 
Göziçi Lensleri


Bölüm 2 Penetran Keratoplasti 
Penetran Keratoplasti Endikasyon ve Kontrendikasyonları 
Ameliyat Öncesi Testler ve Değerlendirmeler 
Fakik Kornea Transplantasyonu 
Afakik ve Psödofakik Keratoplasti 
Kombine Penetran Keratoplasti ve Katarakt Ekstraksiyonu 
Penetran Keratoplasti Sırasında Göziçi Lensi Uygulaması 
Kornea Sütürleri, Trefanlar ve Kesme Blokları 
Kornea Nakli: Cerrahi Sonrası Erken Dönem Tedavi

Bölüm 3 Glokom Cerrahisi 
Laser Trabeküloplasti 
Laser İridotomi ve Periferik İridoplasti 
Siklofotokoagülasyon 
Trabekülektomi 
Glokom İmplantları 
Cerrahi İridektomi ve Goniosineşiolizis 
Kombine Fakoemulsifikasyon ve Trabekülektomi


Bölüm 4 Retina ve Vitreus Cerrahisi 
Skleral Çöktürme ve Pnömatik Retinopeksi 
Temel Vitreoretinal Cerrahi Teknikler 
Komplike Retina Dekolmanmın Tedavisi 
Vitreoretinal Cerrahide Yardımcı Maddeler 
Dev Retina Yırtıklarının Özellikleri ve Tedavisi 
Diabetik Retinopati 
Açık Göz Yaralanmalarının Cerrahi Tedavisi 
Endoftalmi 
Enflamatuvar Hastalıkların Cerrahi Tedavisi 
Göz içi Tümörlerinin Tedavisi 
Maküla Cerrahisi 
Katarakt Cerrahisinin Vitreoretinal Komplikasyonları 
Retinanın Cerrahi Patolojisi

Bölüm 5 Pediatrik Oftalmoloji ve Stabismus Cerrahisi 
Anatomi 
Ekipman 
Cerrahi Kavramlar  
Eksplorasyon Teknikleri
Rektus Kası Güçlendirme ve Zayıflatmaları için Cerrahi Kılavuz 
Rektus Zayıflatma İşlemleri 
Kısaltma Teknikleri 
Alt Oblik Cerrahisi 
Üst Oblik Güçlendirme İşlemleri

Bölüm 6 Göz Kapağı Cerrahisi
Göz Kapağı, Lakrimal Sistem ve Orbitanın Anatomisi
Oftalmik Plastik Teknikler: Temel Bilgiler
Göz Kapağı Travması Tamiri 
Ektropiyon
Entropiyon 
Trikiyazis
Kaş ve Alın Ptozisinin Estetik ve Fonksiyonel Cerrahisi 
Üst Göz Kapağı Blefaroplastisi
Alt Göz Kapağı Blefaroplastisi 
Asyalı Blefaroplastisi
Laser Resurfacing
Ptozis
Göz Kapağı Retraksiyonu
Tümör Eksizyonu İçin Mohs Mikrografik Cerrahi
Göz Kapağı Rekonstrüksiyonu


Bölüm 7 Gözyaşı Yollan, Orbita ve İlgili Cerrahiler  
Lakrimal Punktum Cerrahisi  
Nazolakrimal Kanalın Sondalama ve Entübasyonu 
Kanalikül Yırtığı Tamiri 
Dakriyosistorinostomi 
Konjonktivodakriyosistorinostomi  
Ön Orbitotomi  
Lateral Orbitotomi
Orbita Kırıkları: Tanı ve Yaklaşım
Orbita Dekompresyon Cerrahisi 
Optik Sinir Kılıfına Pencere Açılması  
Optik Kanal Dekompresyonu  
Kranyofasyal Cerrahinin Orbital Yönü 
Ekzanterasyon  
Enükleasyon ve Eviserasyonda Günümüzde Uygulanan Teknikler  
Tekrar Soket Oluşturulması  
Temporal Arter Biyopsisi
Blefarospazm ve Hemifasyal Spazm 
Oküler ve Orbita Hastalıklarının Radyasyon Tedavisi

Göz Cerrahisi İşlemlerin Klinik Atlası

160,00₺Fiyat
  • 9789944181037