Tıpta ağrı konusu özellikle son 30 yıl içerisinde başdöndürücü bir ivme kazanmış, bununu sonucu olarak yeni bir bilim dalı, yeni bir disiplin, Algoloji doğmuştur.
Her yeni doğanda olduğu gibi gelişim belirli sancıları da beraberinde getirmektedir. Ağrıyla doğrudan ilgilenen disiplinlere bağlı hekimler "multidisipliner" yaklaşımın önemini vurgulamakla birlikte, bu "multidisipliner yaklaşıma" ne denli yaklaştıkları tartışma konusudur.
Ülkemizde de Algoloji birçok ülkenin önünde gelişmiş ve kurumlaşmıştır. Bugün ülkemiz tıp fakültelerinde hiç de azımsanmayacak sayıda Algoloji Bilim dalları, eğitim hastanelerinde ağrı servisleri hizmet vermekte, Algoloji kapsamında yer alan uygulamalar günlük uygulama alanına girmektedir.
Ülkemizde Algoloji'nin Anesteziyoloji, Nöroloji ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ana dallan için yan dal uzmanlık hakkını kazanmış olması Algoloji eğitimini daha da önemli kılmaktadır.
Algolojinin gelişim süreci içerisinde girişimsel yöntemler gün geçtikçe daha büyük önem kazanmaktadır 1980'lİyılların başında, benim Algoloji'ye gönül verdiğim dönemlerde körlemesine uygulanan beş altı yöntemden bugün görünteleme olanakları altında gerçekleştirilen 50'ye yakın yönteme ulaşılmıştır.
Girişimsel yöntemlerin gün geçtikçe daha çok sayıda hekim tarafından uygulanması, daha geniş bir hasta kitlesine ulaşmasıyla birlikte uygulama ilkelerinin belirlenmesi, yöntemlerin ayrıntılı bir biçimde tanımlanması, komplikasyon ve yan etkilerinin bilinmesi çok daha fazla önem kazanmıştır.
Algoloji çerçevesinde uygulanan girişimsel yöntemler, uygulayacak hekimlerin disiplinini de gündeme getirmiştir. Girişimsel yöntemlerin minimal invazif yöntemler çerçevesinde ele alınması, hekimin cerraft bir eğitim alması gerekir. Bu eğitim kolay bir eğitim değildir.
Bu kitap Algoloji eğitimi çerçevesinde uygulanan, tüm dünyada kabul görmüş yöntemleri içermektedir. Kitabın amacı genel hatlarının yanış A ayrıntılı olarak girişimsel yöntemlerin uygulanmasına, uzun yıllara dayanan bir deneyim süzgecinden geçerek katkıda bulunmaktır.

Algolojide Girişimsel Yöntemler

300,00₺Fiyat
  • Serdar Erdine