Tıpta ağrı konusu özellikle son yıllarda üzerinde gittikçe daha fazla durulan bir konu haline gelmiştir. Ağrının multidisipliner özelliği bir çok bilim dalından hekimin, bilim adamının ağrı konusuna odaklaşmasını zorunlu kılmaktadır. Geçmişteki en büyük yanılgılardan birisi ağrının sadece uzmanlaşılan dalın perspektifinden ele alınması, hastaya tek boyutlu yöntemlerin uygulanmasıdır.

 

Son 30 yıl içerisinde tıpta ağrı artık multidisipliner bir yaklaşımla ele alındığı gibi yeni bir tıp dalının, Algolojınin konusu olmuştur.

 

Ülkemizde Algoloji birçok Batı ülkesinden önce kurulmuş bulunmaktadır. Buna rağmen ülkemizde Algolojinin batı standartlarına ulaştığını söylemek aşırı iyimserlik olur. Hem hekimlerden hem de hastalardan kaynaklanan önyargılar, analjezik kullanım ilkelerinin bilinmemesi, hastaların hangi hekime başvuracağını belirleyen bir sistemin oturmamış olması ve ağrının sadece basit bir semptom olarak görülmesi daha alınacak çok önemli mesafelerin olduğunu göstermektedir.

 

Hem genel olarak ağrı tedavisinin hem de Algolojinin gelişmesi, tıp öğrencilerinden başlayarak tüm hekimlerin eğitiminden geçmektedir. Bu eğitimde tıp fakültelerinin tümünde Algoloji Bilim Dalı'nın kurulması ve öğrencilere genel tıp eğitimi içerisinde ağrı ve ağrı kontrol yöntemlerinin öğretilmesi, mezuniyet sonrası eğitim seminerleri ve kongrelerin düzenlenmesi ve Algolojinin üst ihtisas olması gibi uzun bir süreç yer almaktadır.

 

Elinizdeki kitap tümüyle multidisipliner bir yaklaşımın ürünüdür. Her birisi konusunda deneyim sahibi yabancı ve Türk yazarların büyük katkılarıyla hazırlanmıştır. Konuların seçiminde kronik ağrı öncelik taşımaktadır. Kronik ağrı sendromlarının yanısıra kronik ağrı tedavisindeki multidisipliner yaklaşımları da içermektedir. 

Ağrı

125,00₺Fiyat
  • Prof. Dr. Serdar EDİRNE