top of page
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 - KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı: EsseKitabevi Tic. Şti. (Bundan sonra essekitabevi.com olarak anılacaktır)
Adresi: Eski Üsküdar Yolu Aşağı Dudullu Mah. No 76 ÜMRANİYE/İSTANBUL
Telefon: +90 542 683 18 06
E-posta: essekitabevi@gmail.com
Web: http://www.essekitabevi.com

MADDE 3 - ALICI BİLGİLERİ:

Adı/Soyadı/Ünvanı:
Adresi :
Telefon:
Email:

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildigi gibidir.

Ürün Adı, Miktar, Tutar

Sepet Toplamı: 0 TL
Kargo Tutarı: 0.00 TL
--------------------------------------
Toplam Tutar: 0 TL

Ödeme şekli: Kredi Kartı
Ödeme tercihi: Visa
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER:

5.1 - ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi oldugunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdigini beyan eder.
5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan sure içinde ALICI veya gösterdigi adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
5.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden essekitabevi.com sorumlu tutulamaz.
5.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün saglam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için İşbu sözleşmenin imzalı nüshasının essekitabevi.com'a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, essekitabevi.com ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini essekitabevi.com'a ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde essekitabevi.com'a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde kargo giderleri ALICI'ya aittir.
5.7- essekitabevi.com mücbir sebepler veya kargoyu engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olaganüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile degiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
5.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için essekitabevi.com'a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri essekitabevi.com tarafından karşılanacaktır.
5.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp essekitabevi.com'a ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.
essekitabevi.com teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI:

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdigi adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde essekitabevi.com'a faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün essekitabevi.com'a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya essekitabevi.com'un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI İşbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

bottom of page